Vegar T. Pedersen
Innkjøpssjef Renhold & Support i ISS
ISS, et ledende selskap innen Facility Management og skaper av motiverende arbeidsmiljø, tilbyr løsninger for å skape arbeidsplasser som bidrar til bedre forretningsresultater og gjør livet enklere, mer produktivt og hyggelig – levert til høye standarder av folk som bryr seg
Antall ansatte i Norge: 10.000
Omsetning ISS Facility Services AS 2019: 5,2 mrd NOK

Så mye mer enn bare en kjørebok

Zeekits løsninger sikrer god flåteflyt og har gitt ISS store økonomiske gevinster gjennom optimalisert drift av selskapets 650 driftsbiler.

Rapportering, analyser og gode beslutninger
-Vi har om lag 650 driftsbiler utstyrt med GPSer som gir oss mye data, og med programvaren som Zeekit har satt opp kan vi hente ut akkurat det vi trenger for å produsere rapporter, gjøre analyser og ta gode beslutninger, sier Vegar T. Pedersen Innkjøpssjef Renhold & Support i ISS.

Zeekit og ISS har jobbet tett sammen siden 2011. Det som startet som en ordinær kjørebok leveranse har utviklet seg til et verktøy ISS bruker for å optimalisere forretningsdriften sin. Innkjøpssjef Pedersen utdyper:

- Kundemassen vi har er i stadig i endring, og beslutninger om å legge inn en ny kunde på en bil blir ikke alltid i en hektisk hverdag vurdert opp mot hvilke biler i området som mest effektivt kan betjene kunden. Selv om bil X har mer kapasitet, er det kanskje gunstigere om bil Y tar oppdraget fordi de er nærmere.

Enkelte ganger kan forretningscaset se ganske annerledes ut når vi tar hensyn til kostnader for flåten, vi har eksempler der vi har etablert lokale gå-team ved å ta kunder fra biler som har oppdrag samme område, og dermed kunne redusere antall biler. Vi har også sett at det kan være mer lønnsomt å ansette lokale personer med noe mer tid enn planlagt fremfor å kjøre langt for å få utført oppdraget. Dette er ikke alltid lett å se, man må ha data, og basert på rapporter og kartvisning fra Zeekit så får vi det oversiktsbildet vi trenger, og kan optimalisere flåten.

Rutiner og involvering av de ansatte
Kjørebøker har også vært kontroversielt, bilens bevegelser blir overvåket av en GPS. ISS har strenge rutiner for hvem som har tilgang til systemet, og hvordan data kan hentes ut.

- Vi har alltid involvert People and culture avdelingen for godkjenning av rutiner og rapporter. Helt fra starten har vi jobbet tett med de tillitsvalgte hos oss, og vi har avtaler med fagforeningene som også har innsynsrett i systemet vi bruker, sier Pedersen.

Klimarapportering
Flere av ISS sine leveranser er svanemerket, og selskapet har et stort fokus på bærekraft, og korrekt rapportering av utslipp er viktig. Zeekit gir ISS grunnlag for rapportering av klimagassutslipp fra bilparken til ISS.

-På bakgrunn av vårt fokus på bærekraft har ISS vært en pådriver for at Zeekit utviklet en løsning for å sikre korrekt rapportering av utslipp av CO2 og NOx for bilparken, sier Pedersen.

Gode systemer gir god flyt
Både bruken av systemet og teknologien har utviklet seg betraktelig siden 2011. Siste innovasjon er et «dashboard» der ISS selv kan sette parametere for hva som skal vises. Her kan ISS f.eks. enkelt se om det bør gjennomføres tiltak.

- Systemene skal gjøre det mer effektivt for oss å gjøre jobben. Når du har gode systemer som gir det du trenger, ikke mer, det er god flyt, sier Pedersen.