Einar Ek
Norgesnett AS
Norgesnett AS er fra 1. januar 2016 en fusjon av de tidligere selskapene Askøy Nett AS, Follo Nett AS og Fredrikstad Nett AS. Norgesnett AS har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i kommunene Askøy, Fredrikstad (ikke Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo.
Norgesnett har om lag 98.000 kunder.
Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad.

Når tid er penger, er god flyt viktig

24 timer i døgnet 365 dager i året er Norgesnett på jobb for å sikre strøm til sine kunder. Da er god beredskap viktig. Teamleder Einar Ek fra Norgesnett tok sjansen på Zeekit da selskapet var en liten start-up tilbake i 2004, det har ført til endringer i store deler av norsk kraftbransje.

-Vi har bedre flyt, kontroll og oversikt i beredskapen
Fleetzeek sammenstiller og behandler store mengder data fra ulike kilder og visualiserer dette i et avansert kart. I kartet har beredskapsorganisasjonen oversikt over alle «Point of Interest», som nettstasjoner, trafostasjoner med mer. I tillegg til lokasjonen til hver enkelt montør som har valgt å være «synlig» i kartet, og ikke minst hvilken kompetanse montøren har og hvilket utstyr som er på de ulike bilene. Noen ganger er det snakk om små feil, men storfeil forekommer også. Da er KILE-kostandene høye, og det er viktig å mobilisere mye mannskap raskt.

-Vi kan ha avganger der KILE-kostnaden går mot 500 000 kroner timen, da er responstid viktig. Når vi først har storfeil er det en trygghet for oss å ha full oversikt gjennom Fleetzeek for å kunne mobilisere store ressurser raskt for å rette feil, sier Ek.

-Dette gir også en økt trygghet og sikkerhet, vi vet hvor mannskapet som gjør arbeid er. Skulle det forekomme en arbeidsulykke kan vi raskt få satt på ressurser og sikre folkene våre, legger Ek til.

Digitalisering har endret organisering av beredskapen
Digitalisering handler om effektivisering og forbedring, men også om å gjøre ting annerledes. Einar Ek forteller om hvordan Fleetzeek har endret måten de jobber på:

-Før organiserte vi beredskapen med faste vakter. Nå i dag har vi ingen faste vakter, men montørene kan stille seg tilgjengelige for oppdrag når det passer for dem. Det har gitt bedre, mer fleksibel beredskap, og montørene har en mer fleksibel arbeidssituasjon. Beredskap er frivillig, men vi har rundt 50 tilgjengelige ressurser til enhver tid. I Fleetzeek har Norgesnett oversikt over egne montører og entreprenørenes montører. Norgesnett har i dag 6 interne montører, resten er eksterne. Denne måten å jobbe på er nå vanlig for de fleste store norske nettselskaper, og Zeekit leverer beredskapsflåtestyring til de største selskapene i bransjen.

Utviklet sammen med bransjen
Fleetzeek er utviklet for, og med, nettselskapene. Nye idéer, nye krav og nye teknologiske muligheter gjør at systemet er i kontinuerlig utvikling. -Zeekit har utviklet dette systemet slik vi har ønsket det. Vi har vurdert andre, men det blir ikke den samme totalpakka som vi har i dag. Idéer og forslag vi har spilt inn har blitt hensyntatt når de driver videreutvikling, sier en fornøyd Einar Ek.