CallOut

Mange har arbeid som består av samfunnskritiske funksjoner. Hvor det er behov for å få resursene raskt på plass hvor det er akutte eller kritiske behov for deres tjenester.

Vi har utviklet et system med tekst til tale og SMS utkalling, du skriver tekst, eller har forhåndsdefinerte maler.

Systemet ringer opp utvalgte personer eller en gruppe med personer når det er behov for flere og evt. med rett kompetanse for oppdraget. De utkalte svarer og kvittere ok eller ikke ok. Du har full logg på hvem som har svart, akseptert eller ikke akseptert oppdraget.

Sjekk vår video her

Noen av våre kunder: