Personvern

Zeekit AS er et Norsk selskap med 30 ansatte. Zeekit AS ble etablert i 2003 av gründer og daglig leder Per-Arne Ellefsen. Vi utvikler webløsninger basert på GPS posisjoneringsteknologi. I tillegg til posisjonsdata har vi egenutviklede GIS verktøy, registrerings- og dokumentasjonsmoduler integrert i disse løsningene. Zeekits løsninger er web baserte for desktopbruk, Android smarttelefoner og nettbrett.

Vi har utviklet vår teknologi og løsninger basert på dynamiske plattformer for at vi skal ha en effektiv leveranse, enkelt og endre og tilpasse ved nye behov eller krav fra kundene.

Vår viktigste strategi er å kunne levere bransjeuavhengige "hyllevareløsninger" med høy kvalitet i alle ledd. Eksempler er hardware, software, kommunikasjon, installasjon, sikkerhet og ikke minst opplæring og support. Selv om vi har en hyllevarestrategi er løsningene fleksible, slik at brukeroppsett, individuelle tilpasninger og integrasjoner er mulig og raskt å implementere. Selskapets aksjonærer er ansatte og private investorer.

Vårt hovedkontor er i Rosenholm Campus på Mastemyr. I tillegg har vårt datterselskap ZEEKIT AB kontorer i Gøteborg og Zeekit Ltd. i Sri Lanka hvor vi har 4 senior systemutviklere i tillegg til 6 senior systemutviklere på hovedkontoret i Norge.