CollectorPro
Text_above_image Content_span

Mere om CollectorPro

Drift og vedlikehold Read more
Energi/olje-gass Read more
Serviceyrker Read more
Logistikk og transport Read more
Uansett bransje og behov, dekker CollectorPro behovene og kan integreres mot vårt API.
  • Instrukser
  • Egne skjemaer og sjekklister
  • Registrering av transportskader/Avvik
  • Timeregistrering (mann/utstyr)
  • Kallender
  • Masse/mengderegistrering
  • Vente/Ståtid
Noen av våre kunder: