Miljørapportering på ekte!
Publisert 21.03.2024
Zeekit levere nå en løsningen er utviklet for å møte Statens vegvesens nye krav om rapportering av faktisk forbruk av energi og utslipp på en drift og vedlikeholdskontrakt. Dette er kravstilt i kontrakten for Vestfold/Telemark og tas i bruk fra høsten av, og det er nå montert i lastebiler drevet av diesel, biogass og el.
Sjablongtall og upresise data
I dag beregner man utslipp ved hjelp av sjablongtall, det gir upresise klimadata som ikke bør brukes i forbedringsarbeid. Det vi nå tilbyr gir svært presise klimadata som skaper store muligheter for analyse og forbedringsarbeid.

Teknologien gir entreprenører oversikt over energiforbruk og utslipp helt ned på veistrekke-nivå. Løsningen vil drastisk forbedre kvaliteten i klima- og miljørapportering. Det vil også gi entreprenørene mulighet til å måle effekten av forbedringstiltak, i jakten på lavere utslipp og kostnader.
I vinterdrift er dette med å ta klima og miljø inn i kontraktene, og faktisk belønne godt klimaarbeid finansielt, nytt. Det er utbredt innen asfaltering, der vi også jobber tett med entreprenørene. Dette viser at å sette krav, fører til innovasjon. Løsningen vi nå legger frem, finnes ikke på markedet i denne form

https://www.at.no/anlegg/langt-bedre-malinger-av-energiforbruk-og-utslipp/893919

Contact form


I want offer/info about

Contact us