Millioner i minutter
Publisert 06.07.2023
Kundene benytter våre digitale produkter hovedsakelig for dokumentasjon og effektivisering. Ved å digitalisere sjekklister og bruke flåtestyring, har vi hjulpet selskaper som PEAB AB med å effektivisere arbeidsprosesser og spare tid. En nøkkel for oss er å levere verdi, noe vi har demonstrert gjennom en ROI kalkulator som guider kundenes investeringsbeslutninger.

Som et eksempel hjalp vi et selskap med salg og utleie av anleggsmaskiner med vår app, Collector Pro, som konservativt kan redusere arbeidstid til en verdi av nesten 7 millioner kroner årlig. Dette er fordi ansatte kan spare nesten 20 minutter per dag på administrative oppgaver, som over tid akkumulerer til store besparelser. Denne verdiskapingen kommer fra spart tid og økt effektivitet, noe som også øker arbeidsmoralen, frigjør kapasitet, og gir bedre datadrevne beslutninger. Videre har vi sett at ved å bruke flåtestyring kan selskaper redusere bilkjøring med ca. 10%, noe som også gir betydelige besparelser av drivstoff, slitasje og vedlikeholdskostnader.

I en verden med økende kostnader er effektivisering nøkkelen. Vårt team i Zeekit er stolt av å øke produktivitet og trivsel for mange bedrifter i Norge og Sverige. Tid er penger, spesielt i et stramt arbeidsmarked, og vår teknologi bidrar til økt konkurransekraft for våre kunder.

Det er kraftfullt å få effektene av det vi leverer svart på hvitt, og alle oss i Zeekit er stolte av å kunne levere tjenester til tusenvis av hardtarbeidende folk i Norge og Sverige. Bedre trivsel på jobben, mer tid til arbeid som faktisk betyr noe, og bedre bunnlinje. Det er god flyt det.

/ Per-Arne Ellefsen, gründer av Zeekit AS

Se demovideo her:

https://www.youtube.com/watch?v=Azha5WjaWVs