Friksjonsmålerer - Fleetzeek
Vi er har nå Coralba, Viatech og eltrip til testing for datafangst og integrasjon mot Fleetzeek. Når de enkelte er testet ut vil data fra friksjonsmålere bli presentert i egne rapporter i Fleetzeek.