ISY Road / ELRAPP / Økt API
Fleetzeek er nå testet mot SVV og Fylkeskommuner med krav om innsending til ISY Road og Økt API.