Trøndelag tenker nytt rundt datafangst i vinterdriften

Teknologiselskapet Zeekit har vunnet en stor kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for datafangst av produksjonsdata på drifts- og vedlikeholdskontraktene i Trondheim og Hitra.

https://www.veier24.no/artikler/trondelag-tenker-nytt-rundt-datafangst-i-vinterdriften/500716