Rekordkontrakt fra hjemmekontoret
Publisert 15.09.2020

Oneco har inngått en avtale med Zeekit AS om leveranse av beredskapsflåtestyring, og kjørebøker for over 2000 biler, «closingen» ble utført fra hjemmekontoret. Vi må få berømme Oneco, dette har vært den grundigste og ryddigste anbudsprosessen vi har vært involvert i. Men enda viktigere, midt i Coronakrisen, så velger de å holde aktiviteten oppe, inngå nye store avtaler og bidra til aktivitet i norsk økonomi i en tid der det meste står stille.

Vi takker for tilliten og skal som alltid levere.